Mu Mới ra, Mu bang hội  - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - Free - boss 1h/ lần - 20wc/quái....

Trang chủ: https://mubanghoi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubanghoi/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 13/02/2022 (13h) - Open Beta: 14/02/2022 (13h)