Mu Mới ra, Mu BẤT DIỆT 6.3 mới  - Season 6 Exp 300x - Drop 600% - cày cuốc dễ chơi đông vui
Mu Mới ra, Mu BẤT DIỆT 6.3 mới  - Season 6 Exp 300x - Drop 600% - cày cuốc dễ chơi đông vui

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 600%

Alpha Test: 14/06/2024 (13h) - Open Beta: 16/06/2024 (13h)