Mu Mới ra, MU Bất Tử - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Miễn Phí 100%, Không Webshop.

Trang chủ: https://mubattu.net/MuSS1HoaiNiem/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubattuss1hoainiem/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: máy chủ Hoài Niệm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 20x, Drop 20%

Alpha Test: 23/02/2024 (13h) - Open Beta: 25/02/2024 (13h)