Mu Mới ra, Mu - Bless ss6.15 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Đồ Custom FREE cho a e Trai Nghiêm
Mu Mới ra, Mu - Bless ss6.15 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Đồ Custom FREE cho a e Trai Nghiêm

Trang chủ: https://mu-bless.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087259540457

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phuc Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 11/06/2023 (10h) - Open Beta: 12/06/2023 (13h)