Mu Mới ra, MU BLESS SS6.9 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Event 24/24 - BOSS rơi WCoin
Mu Mới ra, MU BLESS SS6.9 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Event 24/24 - BOSS rơi WCoin

Trang chủ: https://blessmu.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/bless.muonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sever HYON - Cày Là Có

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 20/12/2023 (13h) - Open Beta: 22/12/2023 (19h)