Mu Mới ra, MU - bless.info - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - lối chơi mới lạ free 99.99%
Mu Mới ra, MU - bless.info - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - lối chơi mới lạ free 99.99%

Trang chủ: https://mu-bless.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087259540457

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Ma

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 11/12/2022 (10h) - Open Beta: 12/12/2022 (13h)