Mu Mới ra, Mu Chiến Tôn SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Cày Cuốc Kiếm Đồ Dễ
Mu Mới ra, Mu Chiến Tôn SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Cày Cuốc Kiếm Đồ Dễ

Trang chủ: http://mu-chienton.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchientonss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 25/01/2023 (13h) - Open Beta: 29/01/2023 (13h)