Mu Mới ra, MU Chiến Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU CHIẾN VŨ Open chính thức 19/8
Mu Mới ra, MU Chiến Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU CHIẾN VŨ Open chính thức 19/8

Trang chủ: http://muchienvu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-M%E1%BB%9Bi-Ra-Mu-Vi%E1%BB%87t-Nam-1577470155825909/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Chiến Vũ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 19/08/2022 (13h) - Open Beta: 19/08/2022 (13h)