Mu Mới ra, Mu Chu Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí Khi Tham Gia
Mu Mới ra, Mu Chu Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí Khi Tham Gia

Trang chủ: https://muchientuoc.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchutuoconline2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CjhuTước Cày Cuốc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 100%

Alpha Test: 18/06/2024 (19h) - Open Beta: 18/06/2024 (19h)