Mu Mới ra, Mu CusTom SS6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Custom-NPC BUFF-PET VIP-PET MUN
Mu Mới ra, Mu CusTom SS6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Custom-NPC BUFF-PET VIP-PET MUN

Trang chủ: https://mucustom.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustompro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kiếm Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 12/03/2024 (9h) - Open Beta: 13/03/2024 (13h)