Mu Mới ra, Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc.
Mu Mới ra, Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc.

Trang chủ: http://mu-datthanhss6.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudatthanhss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 30%

Alpha Test: 03/11/2022 (13h) - Open Beta: 05/11/2022 (13h)