Mu Mới ra, Mu Đệ Nhất - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Sever SS6.15 với hệ thống Item mới

Trang chủ: http://mudenhat.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081960291574

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thời Đại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 14/01/2024 (13h) - Open Beta: 16/01/2024 (19h)