Mu Mới ra, Mu Đế Tôn Season 6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm cày cuốc - Đồ khá hiếm

Trang chủ: http://mudeton.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/156031590895726

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 05/10/2023 (10h) - Open Beta: 07/10/2023 (19h)