Mu Mới ra, Mu Đế Tôn ss6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - lối chơi sáng tạo không nhàm chán
Mu Mới ra, Mu Đế Tôn ss6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - lối chơi sáng tạo không nhàm chán

Trang chủ: http://mudeton.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/627738636205567

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 22/09/2023 (10h) - Open Beta: 23/09/2023 (19h)