Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 6 Exp 99999x - Drop 100% - Sv Costum 6.18 mix key đồ 80%

Trang chủ: http://mu-devuong.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559866081741&mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 100%

Alpha Test: 13/06/2024 (19h) - Open Beta: 14/06/2024 (19h)