Mu Mới ra, mu đế vương  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU MỚI RA SS6.15 PRO .
Mu Mới ra, mu đế vương  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU MỚI RA SS6.15 PRO .

Trang chủ: https://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 31/03/2024 (13h) - Open Beta: 01/04/2024 (13h)