Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ
Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

Trang chủ: https://devuong.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuong2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Vương Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 28/06/2024 (10h) - Open Beta: 29/06/2024 (13h)