Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi
Mu Mới ra, Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

Trang chủ: https://devuong.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuong2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Vương Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 31/05/2024 (10h) - Open Beta: 01/06/2024 (13h)