Mu Mới ra, Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All. Nơi Dân Cày Fang Dân Nạp

Trang chủ: http://mudocton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctoncustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai Mở Máy Chủ Mới: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 05/10/2022 (10h) - Open Beta: 07/10/2022 (19h)