Mu Mới ra, Mu Độc Tôn ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Độc Tôn ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchutuoconline2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Độc Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 100%

Alpha Test: 10/06/2024 (19h) - Open Beta: 11/06/2024 (19h)