Mu Mới ra, mu gamethusg.com - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC
Mu Mới ra, mu gamethusg.com - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC

Trang chủ: http://gamethusg.com/?utm_source=mumoira.tv&utm_medium=default&utm_campaign=mumoira_bTop2

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ ATLANS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 29/09/2022 (9h) - Open Beta: 01/10/2022 (13h)