Mu Mới ra, MU GOLD - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ♥️ MuGold.Co ♥️ OPEN BETA 17.06 - L
Mu Mới ra, MU GOLD - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ♥️ MuGold.Co ♥️ OPEN BETA 17.06 - L

Trang chủ: http://mugold.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuGoldSeason6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 15/06/2023 (19h) - Open Beta: 17/06/2023 (19h)