Mu Mới ra, MU GOLD - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - ♥️ mugold.co ♥️ OPEN BETA 02.04 - T
Mu Mới ra, MU GOLD - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - ♥️ mugold.co ♥️ OPEN BETA 02.04 - T

Trang chủ: https://mugold.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuGoldSeason6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 30%

Alpha Test: 31/03/2023 (19h) - Open Beta: 02/04/2023 (19h)