Mu Mới ra, Mu Golden Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần
Mu Mới ra, Mu Golden Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

Trang chủ: https://mu-golden.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoldenss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Devias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 10%

Alpha Test: 24/05/2024 (13h) - Open Beta: 26/05/2024 (13h)