Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Season1.0-Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Season1.0-Cày Cuốc

Trang chủ: https://muhanoi2003.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoi2003.pro

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 27/02/2024 (9h) - Open Beta: 29/02/2024 (13h)