Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 SS1.0 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Thêm Nhiều Event Hấp Dẫn-Xanh Chín
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 SS1.0 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Thêm Nhiều Event Hấp Dẫn-Xanh Chín

Trang chủ: https://muhanoi2003.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoi2003.pro/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 16/03/2024 (9h) - Open Beta: 17/03/2024 (13h)