Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - ♥️ MuHnFree.Pro ♥️ OPEN BETA 14.04
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - ♥️ MuHnFree.Pro ♥️ OPEN BETA 14.04

Trang chủ: http://muhnfree.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoifreess6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ARENA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 11/04/2023 (19h) - Open Beta: 14/04/2023 (19h)