Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

Trang chủ: https://muhanoiss6.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiss6free/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 14/09/2023 (19h) - Open Beta: 16/09/2023 (19h)