Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Không Top Nạp . Custom , Free 90%
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Không Top Nạp . Custom , Free 90%

Trang chủ: https://mu-ss6hn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2024online/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 19/03/2024 (19h) - Open Beta: 21/03/2024 (19h)