Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 6.3 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không WebShop, Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 6.3 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không WebShop, Cày Cuốc

Trang chủ: https://muhnss6.vip/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiss6vip/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 19/07/2023 (13h) - Open Beta: 23/07/2023 (13h)