Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

Trang chủ: http://mu-hanoiss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnss6info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ARENA

Loại Mu: Non Reset, Exp 400x, Drop 20%

Alpha Test: 13/01/2023 (13h) - Open Beta: 16/01/2023 (13h)