Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 6.9 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 6.9 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc

Trang chủ: https://muhanoiss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiseason6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 10%

Alpha Test: 15/06/2023 (13h) - Open Beta: 18/06/2023 (13h)