Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin , Drop Ngọc , Exl Cao
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin , Drop Ngọc , Exl Cao

Trang chủ: https://ss2hn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss2hn

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: ĐẤT VIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 20/06/2024 (19h) - Open Beta: 22/06/2024 (19h)