Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Nhiều Event Boss
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Nhiều Event Boss

Trang chủ: https://mu-hnxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua2004

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 30/05/2023 (9h) - Open Beta: 31/05/2023 (20h)