Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

Trang chủ: https://mu-hanoixua.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoixua.pro

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 28/01/2024 (9h) - Open Beta: 29/01/2024 (13h)