Mu Mới ra, Mu Hà Tây - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không web shop , không màu mè
Mu Mới ra, Mu Hà Tây - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không web shop , không màu mè

Trang chủ: https://muhatay.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhatayss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Tây

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 20/04/2024 (13h) - Open Beta: 22/04/2024 (13h)