Mu Mới ra, Mu Hà Thành SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train nhận box hấp dẫn,đổi đồ
Mu Mới ra, Mu Hà Thành SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train nhận box hấp dẫn,đổi đồ

Trang chủ: https://muhathanh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 20/09/2022 (10h) - Open Beta: 21/09/2022 (14h)