Mu Mới ra, mu hn  mới ra - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA SS6.15 PRO .GIẾT QUÁI
Mu Mới ra, mu hn  mới ra - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA SS6.15 PRO .GIẾT QUÁI

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: AMERICA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 19/03/2024 (13h) - Open Beta: 20/03/2024 (13h)