Mu Mới ra, MU HN - THIÊN SỨ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA SS6.15 PRO
Mu Mới ra, MU HN - THIÊN SỨ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA SS6.15 PRO

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN SỨ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 06/03/2024 (13h) - Open Beta: 07/03/2024 (13h)