Mu Mới ra, MU HNX - SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, MU HNX - SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới

Trang chủ: http://muhnx-ss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550809145788

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 06/09/2023 (10h) - Open Beta: 07/09/2023 (13h)