Mu Mới ra, Mu Hổ Vằn SS 6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ✔️ Không webshop - Không item Full
Mu Mới ra, Mu Hổ Vằn SS 6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ✔️ Không webshop - Không item Full

Trang chủ: http://muhovan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6comeback/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lion King

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/01/2022 (10h) - Open Beta: 01/01/2022 (13h)