Mu Mới ra, MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ĐẬM CHẤT CẦY CUỐC - SẶC MÙI PK
Mu Mới ra, MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ĐẬM CHẤT CẦY CUỐC - SẶC MÙI PK

Trang chủ: https://muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoanKiem.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàn Kiếm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 08/01/2022 (10h) - Open Beta: 10/01/2022 (13h)