Mu Mới ra, MU HOÀN KIẾM .NET  - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM- EVEN SỰ KIỆN TÍNH NĂNG
Mu Mới ra, MU HOÀN KIẾM .NET  - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM- EVEN SỰ KIỆN TÍNH NĂNG

Trang chủ: https://www.muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoanKiem.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàn Kiếm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 18/12/2021 (10h) - Open Beta: 19/12/2021 (13h)