Mu Mới ra, MU HOÀN KIEM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Hỗ Trợ Sét Full Thần Cho Anh Em Cầy
Mu Mới ra, MU HOÀN KIEM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Hỗ Trợ Sét Full Thần Cho Anh Em Cầy

Trang chủ: https://muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàn Kiếm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 02/03/2022 (10h) - Open Beta: 03/03/2022 (13h)