Mu Mới ra, Mu Hoàn Kiếm -SS6.15 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Open Tặng Sét 380 + W3 Full
Mu Mới ra, Mu Hoàn Kiếm -SS6.15 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Open Tặng Sét 380 + W3 Full

Trang chủ: https://sv2.muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoanKiem.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias-New

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 17/10/2021 (10h) - Open Beta: 19/10/2021 (13h)