Mu Mới ra, Mu Hoàng Long SS2.0 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa
Mu Mới ra, Mu Hoàng Long SS2.0 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

Trang chủ: https://mu-hoanglong.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhoanglong.pro

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 05/11/2023 (10h) - Open Beta: 06/11/2023 (13h)