Mu Mới ra, MU Hợp Nhất - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.
Mu Mới ra, MU Hợp Nhất - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

Trang chủ: http://mu-hopnhat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090166973794

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hợp nhất

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 15%

Alpha Test: 24/02/2023 (13h) - Open Beta: 25/02/2023 (19h)