Mu Mới ra, MU HPSJC - Season 6  - Season 6 Exp 9999x - Drop 69% - MU HPSJC - Season 6.9 Free 100%
Mu Mới ra, MU HPSJC - Season 6  - Season 6 Exp 9999x - Drop 69% - MU HPSJC - Season 6.9 Free 100%

Trang chủ: https://muhp.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhp.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ngô Quyền

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 69%

Alpha Test: 06/10/2023 (19h) - Open Beta: 14/10/2023 (19h)