Mu Mới ra, Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..
Mu Mới ra, Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

Trang chủ: http://muhuyenthoai.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhuyenthoai22/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 03/05/2022 (13h) - Open Beta: 05/05/2022 (13h)