Mu Mới ra, Mu Huyết Chiến 6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Huyết Chiến 6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Cày Cuốc

Trang chủ: https://mucaoson.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Huyết Chiến

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 16/01/2024 (18h) - Open Beta: 17/01/2024 (18h)